<div align="center"> <h1>4A - a.d.1992</h1> <h3>strona domowa Czwartej A</h3> <p>Nałęczów, liceum, czwartaa</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://fenix.pol.lublin.pl/~marekm/czwartaa" rel="nofollow">http://fenix.pol.lublin.pl/~marekm/czwartaa</a></p> </div>